22 Aralık 2013 Pazar

Mevlüt Faruk İslamoğlu


MEVLÜT FARUK İSLAMOĞLU
1941 yılında Konya Hadim kazasının Dedemli kasabasında doğdu. İlkokulu kendi kasabasında, İmam - Hatip orta ve liseyi Konya'da okudu. 1966 – 70 senesinde Konya Yüksek İslami Enstitüsünü bitirdi. İki senelik vatan vazifesini Sivas 59. Tümende tamamlayıp teğmen rütbesiyle terhis oldu. Yabancı dillere olan ilgi ve kabiliyetiyle daha öğrencilik yıllarındayken Arapça, İngilizce profesyonel tercüman rehberlik yaptı. 1987 senesinde Üsküdar Mihrimah Sultan Camii imam hatibi iken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Brüksel İslam Kültür Merkezi'ne gönderildi. Burada Arapça, Fransızca konuşuluyordu ve Türkiye'nin burada Temsil Bürosu vardı. Altı sene kaldığı Brüksel'de rutin hizmetler yanında, lise üstü bir imam hatip okulu açarak üş sene devam ettirdi. Burada o zaman öğretmen olanlarla öğretmen adaylarına mesleki dersleri verildi ve bunların Belçika okullarına Din Kültürü öğretmeni olarak atanmalarını temin etti.

Bunların sayısı 70 - 75 civarındadır. Altı sene hizmet gördüğü Belçika'dan dönüşünde Bahçekapı Arpacılar Camiinde İmam – Hatip olarak görev yaptı. Bir taraftan Topkapı Sarayı'nda üç sene rehberliğe devam etti. On seneye yakın bu hizmeti gördükten sonra 2002 yılında Paris'e Din görevlisi olarak gönderildi. Paris'e bağlı Vamdom'da dört sene hizmet yaptıktan sonra Türkiye'ye döndü ve emekli oldu. Halen araştırmacı ve Arapça, Farsça, Osmanlıca resmi tercüman bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Ragıb el- Isfahani'nin "İki Hayat İki Saadet" adlı eserini Arapçadan, "Prut Savaşı ve Deli Petro" eserini de Osmanlıcadan tercüme etmiştir. Her iki sahada da çalışmalarına devam etmektedir
Kategori:

0 yorum:

Yorum Gönder