18 Şubat 2014 Salı

BOZKIR BARAJI VE DEDEMLİ

BOZKIR BARAJI VE DEDEMLİ KASABASI

Ülkemizin kalkınması için önemli bölgesel projelerden biri de Konya Ovası Sulama Projesi yani KOP’tur. Proje başta Konya olmak üzere Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsamaktadır. Türkiye yüzölçümünün %8’ini oluşturan proje, aynı zamanda sulanabilir tarım arazilerinin de %13’ünü teşkil etmektedir.

  
Konya - Bozkır Barajı İnşaatı:

 Konya ili Bozkır ilçesi sınırları içerisinde ve Göksu nehri üzerindedir. Bağbaşı Barajının memba kesimindeki Göksu nehri sularının düzenlenerek Bağbaşı Barajına aktarılmasıdır. Derivasyon kazı, beton ve enjeksiyonlar tamamlanıp su çevrilmiştir. Servis yolu tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Baraj gövde sıyırma kazısı tamamlanmış olup, 1 250 000 m3 gövde dolgusu yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 51 dir.


BARAJ VE DEDEMLİ

Yapımına 2011 yılında başlanan Bozkır barajı ülkemizin kalkınması açısından önemli bir bölgesel projelerden birisi olmasının yanında, barajın yapımı ile birlikte su toplama havzası içerisinde bulunan köy ve kasabaların ekili alanlarının ve konutların etkilenmesi kaçınılmaz bir olgu olmuştur. Bazı köylerin kısmen sadece tarla ve bahçeleri bu durumdan etkilemiş olsa da kayda değer bir problem olmadığı aşikardır. zira bu tip yerlerde  halkın ekili arazilerinin sadece bir kısmının etkilenmesi  ve bu yerlerin kamulaştırılıp  bedellerinin tarla sahiplerine ödenmesi sureti ile çözülmüş görünmektedir.ancak Bozkır barajının yapımı ile birlikte baraj su toplama havzası içindeki bulunan yerlerden en derinden etkilenen yer Dedemli kasabasıdır..çünkü Dedemli kasabasının  sulu tarım yapılabilen bahçelerinin ortalama % 80’i nin su altında kalmasının etkilerine ilave birde kasabanın yerleşim yerinin yarısının su toplama havzası sınırı içinde kalması sebebi ile ve kasabanın tarım yapılabilir ve yerleşim yeri olarak ta coğrafik yapı yönünden de bir çok olumsuz yönlerinden dolayı bozkır barajının en büyük etkisinin dedemli kasabasına olduğu aşikardır.

İşin tabiatı gereği Yapılan barajın bu etkileri elbette olacağı vaka ile birlikte ilgili Bozkır barajının yapımına başlanan ilk günden bu tarafa kasabamız halkının yapılan barajın etkileri nin  en iyi olumlu sonuç alınması adına Dedemli Belediye bşk. Sn. Ali UÇAR  , T.C. DSİ bölge md. , T.C Çevre ve Şehircilik bakanlğı  ve bünyesindeki İl Md. Günde temaslarda bulunarak halkının her bir bireyinin dilek ve düşüncelerini  dile getirme, hak ve hukukunu gözetme ve bilgi sahibi olmaları adına sık sık ilgili kurumlarla her daim temas halinde olup istişare etmektedir.

Bozkır barajının yukarıda bahsettiğimiz etkilerinin Dedemli ks. Ve halkında olumlu veya olumsuz kanaatlerin seyri hakkında düşüncelerini aldığımız sayın Bld.bşk. Ali UÇAR yorumu ise şöyle oldu

Kasabamız Dedemli’ nin 1112 yıllarında Orta Asya Horasan’dan  Anadolu’ya İlim-İrfan ve Manevi yaraların sarılmasına katkı sağlamak için gelen.Seyit Bayram Veli Hz.. Anadolu’nun asıl ve ulvi mimarları olan Ahmet Yesevi dervişleri, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi bu şirin kasabanın kurucusu Seyyid Bayram-ı Velidir.

Bu bağlamda, Kasabamızın köklü tarih ve kültürünün zengin birikimleri olan ve coğrafi yönden de dört mevsimin getirdiği güzelliklerin her birisinin doyasıya yaşanabildiği bir yer olduğunu, her ne kadar arazi şartlarının oldukça dağlık-taşlık olmasından dolayı tarım –hayvancılık ve diğer rızk’ i getirilerin zorluğu ile iç içe de olsa kıt kanaat geçimi ve yaşantısını sürdüregelmişlerdir.Her daim devletimizin ve milletimizin mutluluğu ve refahı adına yapılan-yapılacak olan güzelliklerin yanında olmuş saygılı ve mütevazi bir duruş göstermişlerdir.Bu sebeple yapılan Bozkır barajının kasabamızın bağ – bahçe ve yerleşim yerine olan maddi etkilerinin yanı sıra manevi yönden de etkilerinin olduğu bilici ile her bir vatandaşımızın görüş ve düşüncesi hangi yönde olursa olsun onların fikir-düşünce görüş ve eleştirilerini dikkate alıp.ilgili bütün kurumlarda dile getirmek,en iyi neticeyi almak için yasalar çerçevesinde baki olan hakkımızın sonuna kadar takipçisi olduk ve olacağız…

Bu gün yine T.C DSİ 4 ncü bölge Md. Sn Mustafa UZUN  ile  bozkır barajı hakkında son gelişmeleri değerlendirdik.

D.S.İ bölge müd. Eml.Kamulaştırma Şb.Md sn. Mehmet üN ile kamulaştırılma ve yerleşim yeri ve şekilleri hakkında bilgi alışverişi oldu.

Kurum yetkilileri  kasaba halkımızın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında gerek şahsımızın iletileri, gerekse kendilerinin gözlem ve araştırmalarını verdiği bilgiler doğrultusunda yeterice bilgi sahibi olduklarını göz önüne alarak yasaların verdiği en iyi imkan neyse onu esirgemeyeceklerini hatta esirgemediklerini bir çok örneklerle izah etmişlerdir.

 Halkımızın net ve sağlıklı bilgi alması adına kısa bir zaman sonra daha detaylı bilgilendirileceğini söyleyebilirim.

Ayrıca halkımızın şunu bilmesini isterim.bu ve benzeri olaylarda eksik ve yanlış bilgilendirmeler sonucu bilgi kirliliği oluşup bununda kişiler arasında kararsızlık veya yanlış karar verme gibi olumsuzluklar olabiliyor..şimdiye kadar yaptığımız ilgili bütün kurumlarımızla olan baraj ve dedemli konulu olguların hassasiyet – hakkaniyet içerisinde olması adına her türlü girişimde bulumuş ve bu girişimlerimizde de kanunlar çerçevesinde hakkımız olan taleplerin lehimize kullanılması adına gayretlerimiz oldu ve bu gayretlerimiz sonuna kadar devam edecek…

DEDEMLİ BARAJI OLSUN

Dedemli Bld. Bşk. Sayın Ali UÇAR Bozkır barajı ve kasabaya olan etkilerini özetlerken bir ayrıntıya da bizlerle paylaştı

Bozkır barajının etkilerinin en çok hissedildiği yerin Dedemli olduğunu ve yukarıda özet olarak anlattığım köklü tarihi ve kültürünün öneminin varlığı ve bu varlığın da bu baraj inşası ile büyük ölçüde etkilenmesi sebebine binaen de  barajın ilk temellerinin atıldığı tarihten bu yana barajın isminin Dedemli barajı olması yönündeki taleplerimiz ilgili bakanlıklara iletilmiştir. Bunu kamu oyunda  dillendirmememiz gibi bir durum asla olamazdı. Biz öncelikle kasabamız halkının barajdan dolayı etkilenebilecek olguların önem ve önceliklerinin müspet yönde olması gayretleri içinde olduk… Bizim kasabamız öyle bir konumda ki … Vilayetinde Hz. Mevlana Celaleddin Rumi ‘si İllçesinde Hz. Hadimi’si ve Bağrında kurucusu olan Hz. Seyyit Bayramı Veli’si olan kıymetli bir belde dir.Tarihi – kültürü – coğrafi konumu – iklimi ve insanlarımızın yaşam tarzı bir Anadolu motifi yani mini Anadoluyu andıran bir kasabadır.  Bütün bu güzellikleri barındıran Dedemli ismi elbette bu baraja isim verilebilmesi için sıkça girişimlerimiz oldu. Sonuç olarak yapımı devam eden bozkır barajı ile ilgili kasabamızı ilgilendiren bütün kısımlarıyla ilgili gereken bütün girişimler büyük bir hassasiyetle takip ediyor halkımızın bu etkilerden müspet yönde istifadesi için her türlü gayretlerimizi sürdürdük ve sonuna kadar sürdüreceğiz..


Kategori:

0 yorum:

Yorum Gönder